Specijalna internistična bolnica Vesalius je prvi regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i tretman oboljenja digestivnog sistema, kao i za medikalni tretman onkoloških bolesti. Od svog osnivanja 2017. godine, objedinili smo sve najmodernije procedure i time omogućili kompletnu dijagnostiku, sa ciljem da svakom pacijentu pružimo adekvatno i najsavremenije lečenje. Naši eksperti iz oblasti digestivne hirurgije, gastroenterologije, onkologije i anesteziologije su visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti, i usko specijalizovani za pojedina oboljenja, dijagnostičke procedure i modalitete lečenja.

Eksperti bolnice Vesalius

Prof. dr Aleksandar Simić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Tamara Milovanović

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Prof. dr Miodrag Krstić

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Prof. dr Dragan Delić

Specijalista infektivnih i tropskih bolesti

Gastroenterohepatolog

Prof. dr Nada Kovačević

Specijalista interne medicine

Gastroenterolog

Prof. dr Maja Pavlov

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dejan Radenković

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragutin Kecmanović

Specijalista opšte hirurgije

dr Nenad Mijalković

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Onkolog

Doc. dr Miljan Ćeranić

Specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Srđan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista onkološke hirurgije

Doc. dr Ebrahimi Keramatollah

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Predrag Sabljak

Specijalista opšte hirurgije

Asist. dr Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Miloš Popović

Specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Marijana Milović Kovačević

Specijalista interne medicine

Subspecijalista medikalne onkologije

dr Dušan Ristić

Specijalista interne medicine

Subspecijalista medikalne onkologije

dr Marija Ristić

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

dr Predrag Kovačević

Specijalista opšte hirurgije

dr Tatjana Cvejić Pašić

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

dr Nenad Ivanović

Specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Marko Dožić

Specijalista radiologije

Subspecijalista onkolog

dr Marta Jeremić

Doktor medicine