O motornim poremećajima jednjaka

Poremećaji motiliteta jednjaka se definišu kao grupa oboljenja koju karakteriše neadekvatna peristaltička aktivnost tela jednjaka i/ili oba ezofagealna sfinktera. Oni podrazumevaju svako stanje čiji se simptomi ne mogu objasniti strukturalnim promenama, odnosno mehaničkom obstrukcijom jednjaka ili ezofagogastričnog prelaza (EGP).

Među primarnim poremećajima motliteta jednjaka sa hirurškog aspekta najznačjanije bolesti su ahalazija i difuzni spazam jednjaka.

Klinička slika

Simptomi ovih oboljenja su veoma različiti, i mogu se manifestovati osećajem zastajanja hrane (disfagija), bolovima u grudima i iza grudne kosti, kao i vraćanjem sadržaja (regurgitacija). U kliničkoj praksi veoma često se ovi simptomi pogrešno pripisuju oboljenjima srca ili pluća, zbog čega bolesnici bivaju podvrgnuti brojnim dijagnostičkim procedurama pre nego što se postavi prava dijagnoza.

Dijagnostika

Poremećaji motiliteta jednjaka se ne mogu sa sigurnošću dijagnostikovati samo na osnovu simptomatologije ili konvencionalne dijagnostike (radiografija, endoskopija, CT ili NMR), već je kod njih neophodno načiniti manometriju jednjaka. Manometrijom jednjaka se određuje vrednost pritisaka u nivou ezofagealnih sfinktera i njihove relaksacije tokom akta gutanja, kao i karakteristike peristaltičkih talasa tela jednjaka (amplitude, trajanje, vrsta kontrakacije).

Klasifikacija

Poremećaje motiliteta jednjaka je takođe moguće klasifikovati u zavisnosti od tipa poremećaja inervacije tela jednjaka i donjeg ezofagealnog sfinktera (DES). Na osnovu takve klasifikacije svi primarni motorni poremećaji jednjaka se mogu podeliti na:

Naši eksperti

Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

dr Nenad Ivanović

doktor medicine

Cenovnik

Specijalistički pregled

  • Specijalistički pregled

    5.000,00 - 6.000,00

Gastroskopija (EGDS)

  • Naši eksperti pružaju usluge gastroskopije i gastroskopije u anesteziji po akcijskim cenama od 9.800,00 odnosno 15.300,00 dinara. Pozovite naš Call Centar na +381 11 3612 481 i informišite se o dostupnim akcijskim terminima.