Šta su inflamatorne bolesti creva?

Inflamatorne (zapaljenske) bolesti creva – IBC (Crohn-ova bolest i ulcerozni kolitis) su hronične bolesti koje zahtevaju doživotno lečenje. Najveći broj obolelih su mladi ljudi čiji kvalitet života može biti ozbiljno narušen ukoliko se bolest ne dijagnostikuje i leči na pravi način.

Jaki bolovi u trbuhu, učestali prolivi, kao i povišena temperatura, samo su neki od najvažnijih simptoma zapaljenskih bolesti creva. Ovakva stanja dovode do gubitka apetita i preosetljivosti na veliki broj namirnica, a dugoročno i do značajnog gubitka telesne težine i veoma lošeg kvaliteta života. Ako se bolest blagovremeno ne otkrije i leči na najsavremeniji način, organizam ostaje uskraćen za veoma važne hranljive sastojke, što može da dovesti do ozbiljnog narušavanja zdravlja. Kronova bolest i ulcerozni kolitis najčešće su zapaljenske bolesti creva i zahvataju tanko ili debelo crevo.

U poslednje dve decenije razvoj savremene dijagnostike i različitih oblika terapija, prevashodno biološke, iz temelja je promenio prognozu i budućnost obolelih od IBC i omogućio normalan emocinalni i socijalni razvoj ovih uglavnom mladih osoba.

Najznačajniji faktori u lečenju bolesnika sa IBC:

 • Stručnost i empatija lekara čiji je cilj dugoročna dobrobit i zdravlje pacijenta

 • Kontakt i poverenje izmedju lekara i pacijenta

Jedinstven multidisciplinarni pristup

Osim velikog iskustva u dijagnostici i lečenju IBC, naši eksperti Vam omogućavaju:

 • Postavljanje dijagnoze najsavremenijim dijagnostičkim metodama uz maksimalnu bezbednost i komfor:

 • Detaljnu histološku i laboratorijsku analizu

 • Dijagnostiku i lečenje perianalne bolesti na komforan način

 • Savetovalište o svim terapijskim mogućnostima – biološka terapija

 • Savetovalište o ishrani i osnovnim nutritivnim principima

 • Savetovanje i lečenje pacijentkinja sa IBC pre i tokom trudnoće, kao i prilikom dojenja

Naši eksperti

Prof. dr Tamara Milovanović

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Prim. dr Miloš Popović

specijalista opšte hirurgije

dr Predrag Kovačević

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragutin Kecmanović

specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Maja Pavlov

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Cenovnik

Specijalistički pregled

 • Specijalistički pregled

  5.000,00 - 6.000,00

 • Pregled kod Prof. dr Dragutina Kecmanovića

  14.000,00

Kolonoskopija

 • Naši eksperti pružaju usluge kolonoskopije i kolonoskopije u anesteziji po akcijskim cenama od 12.900,00 odnosno 18.900,00 dinara. Pozovite naš Call Centar na +381 11 3612 481 i informišite se o dostupnim akcijskim terminima.