Centar je specijalizovan za tretman oboljenja pankreasa. Preglede izvodi naš ekspert iz oblasti biliodigestivne hirurgije, koji je zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznat u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

Ishod lečenja pacijenata sa bolestima pankreasa značajno je poboljšan jer se ovom oblašću u poslednje vreme najčešće bave iskusni i posvećeni lekari, sa dugogodišnjim interesovanjem za ovu oblast medicine. Postoje mnogobrojni dokazi da su čak i "jednostavne" i česte operacije na ovom organu mnogo "radikalnije" (značajno veći broj otkolnjenih limfnih čvorova, veća udaljenost tumora od ivice preprata), sigurnije (manji broj hirurških komplikacija, brži oporavak) i sa boljom prognozom (pet godina duži život bez znakova bolesti), ukoliko ih izvode hirurzi, specijalizovani za ovu problematiku.

Kako se radi o veoma složenoj oblasti medicine, veoma je značajna i primena principa zasnovanih na naučnim dokazima, što podrazumeva da se indikacije za hirurško lečenje, adekvatno vreme za operaciju, preoprativna priprema, operativne tehnike i tehnologija, postoperativna nega i lečenje, određuju na osnovu vodiča i algoritama koji su doneti od strane internacionalnih timova i dokazanih eksperata. Na ovaj način se prate standardi i principi lečenja velikih svetskih centara kao što su: bolnice Univerziteta u Hajdelbergu i Minhenu, Mejo klinika, bolnice Univerziteta u Sautemptonu i Liverpulu, Institut za bolesti pankreasa u Veroni i bolnica za digestivnu hirurgiju u Atini. U slučaju posebno komplikovanih dijagnoza mogu se konsultovati i uključiti u lečenje bolesnika i najpriznatiji međunarodni stručnjaci iz ove oblasti.

Usluge centra

Pročitajte

Naš ekspert

Prof. dr Dejan Radenković

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik

Pregled i dijagnostika