Reflux Centar

Centar za oboljenja želuca i jednjaka

Reflux Centar je prvi visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema. Centar nudi potpuno individualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Obezbeđujemo savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje u okviru partnerstva sa Opštom bolnicom "Aurora".

Centar za oboljenja
tankog i debelog creva

Centar je specijalizovan za konzervativni tretman oboljenja tankog i debelog creva, kao i za intervencije. Preglede i intervencije izvode naši eksperti iz oblasti gastrointestinalne hirurgije i gastroenterohepatologije, koji su zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

Centar za oboljenja
jetre i žučnih puteva

Centar je specijalizovan za dijagnostiku i konzervativni tretman oboljenja jetre i žučnih puteva. Preglede i dijagnostiku izvode naši eksperti iz oblasti gastrointestinalne hirurgije i gastroenterohepatologije, koji su zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

Centar za oboljenja
pankreasa

Centar je specijalizovan za tretman oboljenja pankreasa. Preglede i intervencije izvodi naš ekspert iz oblasti biliodigestivne hirurgije, koji je zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznat u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

Obesitas Centar

Multidisciplinarni centar za gojaznost

Centar je specijalizovan prvenstveno za nehirurško lečenje preterane gojaznosti, ali i za hirurško lečenje u okviru partnerstva sa Opštom bolnicom "Aurora". Preterana gojaznost ne sme se smatrati isključivo estetskim problemom, pre svega zbog širokog spektra veoma ozbiljnih komplikacija, poput šećerne bolesti (dijabetes tip 2), bolest krvnih sudova srca i mozga, bolesti pluća i disanja tokom spavanja (opstruktivne apneje), maligne bolesti debelog creva, dojke i dr.

Centar za onkologiju

Inovativne metode lečenja

U okviru Centra dostupne su najsavremenije terapijske mogućnosti, koje se koriste i u vodećim svetskim onkološkim centrima. Tim iskusnih onkologa učestvuje u donošenju konzilijarnih odluka, a uz saglasnost i motivisanost pacijenata navedene konzilijarne odluke se mogu sprovoditi i u našem Centru.